Lovkrav

køreuddannelsen til kategori B (alm. bil)

 • Mindst 29 lektioner teori
 • 4 lektioner på manøvrebane
 • Mindst 16 lektioner på vej
 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane)

Du skal envidere selv sørge for en gyldig lægeerklæring og et gyldigt bevis for færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Vær opmærksom på at:

Det er dine individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner - udover det obligatoriske mindste antal lektioner - du skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges. Undervisningsforløbet skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

Du kan tidligst starte på undervisning til kørekort 3 måneder inden du bliver 17 år.

Du kan tidligst gå til teoriprøve til bil 1 måned før du bliver 17 år.

Du kan tidligst gå til pratisk prøve til bil den dag du bliver 17 år.

Hvis du er under 18 år, skal du udfylde en samtykkeerklæring sammen med dine forældre/værge her.

Lovkrav køreuddannelsens særlig køreudervisning

 • Mindst 8 lektioner teori
 • Mindst 8 lektioner på vej

Vær opmærksom på at:

Det er dine individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner - udover det obligatoriske mindste antal lektioner - du skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges.

Hvis førerretten er frakendt som følge af spirituskørsel, narkokørsel eller kørsel under påvirkning af sygdom mv, skal der gennemføres kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).

køreuddannelsen til kategori A, A1 og A2 (Motorcykel)

 • Mindst 29 lektioner teori
 • 4 lektioner på manøvrebane
 • Mindst 13 lektioner på vej
 • 5 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane)

Du skal envidere selv sørge for en gyldig lægeerklæring og pasfoto

Vær opmærksom på at:

Det er dine individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner - udover det obligatoriske mindste antal lektioner - du skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges. Undervisningsforløbet skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

Aldersgrænser:

Du kan tidligst starte på undervisning til kørekort til lille motorcykel (A1) 3  måneder inden du bliver 18 år.

Du kan tidligst gå til pratisk prøve til A1 den dag du bliver 18 år.

Du kan tage kørekort til mellem motorcykel (A2), når du er 20* år.

Du kan tage kørekort til stor motorcykel (A), når du er 24** år.

Kategorier:

Lille motorcykel (kat. A1)

 • En tohjulet motorcykel (med eller uden sidevogn), med en maksimal motoreffekt på 11 kW, en maksimal slagvolumen på 125 cm, foruden et forhold mellem effekt og køreklar vægt på maksimalt 0,1 kW/kg.
 • En trehjulet motorcykel eller trehjulet bil med en motoreffekt på maksimalt 15 kW.

Mellem motorcykel (Kat. A2)

 • En tohjulet motorcykel (med eller uden sidevogn), som har en motoreffekt på maksimalt 35 kW, samt et forhold mellem denne effekt og den køreklar vægt på maksimalt 0,2 kW/kg.

Stor motorcykel (Kat. A)

 • En tohjulet motorcykel (med eller uden sidevogn) i en hvilken som helst størrelse.
 • En trehjulet motorcykel eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW.

Undtagelser for aldersgrænser

* Kat. A2 (mellem motorcykel):

Under 20 år forudsætter at du er mekaniker el. lign. eller under uddannelse hertil, eller, hvis du er i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige beredskab.

** Kat. A (Stor motorcykel):

20 år Forudsætter at du er mekaniker eller lign. eller under uddannelse hertil, og at du har minimum to års erfaring på en mellemstor motorcykel.
21 år: Forudsætter at du er I forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, eller, du alene ønsker at føre trehjulede motorcykler og biler med en motoreffekt over 15 kW.
22 år: Du kan tage kørekort til stor motorcykel hvis du har mindst to års erfaring på en mellemstor motorcykel.