Lovkrav

Lovkrav til køreuddannelsen til kategori B (alm. bil)

  • Mindst 29 lektioner teori
  • 4 lektioner på manøvrebane
  • Mindst 16 lektioner på vej
  • 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane)

Du skal envidere selv sørge for en gyldig lægeerklæring og et gyldigt bevis for færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Vær opmærksom på at:

Det er dine individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner - udover det obligatoriske mindste antal lektioner - du skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges. Undervisningsforløbet skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

Hvis du er under 18 år, skal du udfylde en samtykkeerklæring sammen med dine forældre/værge her.

Lovkrav køreuddannelsens særlig køreudervisning

  • Mindst 8 lektioner teori
  • Mindst 8 lektioner på vej

Vær opmærksom på at:

Det er dine individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner - udover det obligatoriske mindste antal lektioner - du skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges.

Hvis førerretten er frakendt som følge af spirituskørsel, narkokørsel eller kørsel under påvirkning af sygdom mv, skal der gennemføres kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).